citrusmedia logo

Udfordring

Udfordring: Sunhedsstyrelsen ønskede at kommunikere til de unge med en kampagne, som har fokus på at unge bør drikke mindre alkohol til fester. 

Løsning: Deres kampagne bestod af plakater i store og små alurammer, som er placeret synlige steder fx. på gange, ved kantiner og opholdsrum. Derudover blev der også opsat plakater på siderne af bordfoldboldborde, som de unge studerende bruger på uddannelserne. Kampagnen var landsdækkende med alle gynmasielle uddannelser.

 

 

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.