citrusmedia logo

Udfordring

Udfordring Randers Kommune er en Cykelby, som gør meget for cyklisterne i deres kommune. Randers Kommune ønskede at få borgerne til at vælge transportformer, der er mere sunde, trafiksikre og miljøvenlige.   

I vinterperioden er cykellygter især vigtige, da de skaber den fornødne synlighed af cyklisten, men mange benytter sig af svage lygter eller slet ingen. Randers Kommune ville derfor, med en anderledes fremgangsmetode, skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af brugen af cykellygter.

Løsning Randers Kommune valgte citrusmedia til at stå for det kreative oplæg samt til at udføre kampagnen. Løsningen bestod af flere delelementer, som havde en klar sammenhæng i designet. Med påsætning af cykelsadelbetræk i kommunen sørgede man for, at budskabet kom ud til en stor del af cyklisterne. I henhold til den direkte kommunikation til cyklisterne blev der opsat plakater ved trafikerede kryds, og disse plakater var udstyret med lys på cyklens lygter. På de velkendte cykelsymboler på cykelstierne, blev der tilføjet sjove og selvlysende lygter, som planter idéen hos borgeren om at følge sine egne, gode intentioner. Kampagnen bygger på nudging med det formål at ændre adfærd hos brugerne med et postitivt budskab om at huske cylisterne på, at de skal have lys på cyklen. 

 

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.