ErhvervsAkademi Sjælland

År:

2018

Uge:

19-20
Formål

EASJ ønskede at øge kendskabet til deres studieretninger.