Udfordring

Center for voldtægtsofre ønskede, at skabe opmærksomhed overfor den kvindelige målgruppe med kampagnen "Er Det Voldtægt?"

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.