citrusmedia logo

Udfordring

Mål med kampagnen Arla har lanceret en lang række proteinprodukter herunder Arla Protein Skyr, og ønsker at øge kendskabsgraden til disse produkter overfor den aktive målgruppe. 

 

Løsning  Arla Protein vil gerne eksponeres overfor begge køn og valgte derfor, i samråd med citrusmedia, at opsætte plakater i Fitness Worlds centre landet over. Plakaterne hænger ved centrenes mest befærdede områder – fx. ind – og udgange, udstrækningsområder samt andre strategiske områder. På Fitness Worlds tv-skærme har Arla Protein et tv-spot kørende, som bliver vist på alle skærmene i centret og samtidigt kan høres over centrenes højtalere i de områder, hvor der ikke hænger skærme. 

 

Resultat Da plakaterne stadig hænger ude på lokationerne, kan vi endnu ikke måle faktisk resultatet af kampagnen.  

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.