Veltie uge 10-11 2017

Fitness World kampagne

Formål

Udfordring Veltie ønskede at reklamere for deres produkt fugtet toiletpapir.

Løsningen I samarbejde med citrusmedia blev det besluttet at opsætte plakater i både rammer og omklædning samt sampling displays i Fitness World i uge 10 og 11, hvorfra målgruppen selv kunne tage en vareprøve. Displayet blev placeret ved receptionen i 50 Fitness World centre i Danmark. Plakaterne hænger ved centrenes mest befærdede områder - fx. ind - og udgange, udstrækningsområder samt andre strategiske placeringer.