Tietgenskolen – wildpost + kataloger

Uge 44 2017

Formål

Udfordring: Tietgenskolen ønskede at øge kendskabet til deres uddannelsesretninger med information til potentielle nye studerende. 

Løsning: I samarbejde med citrusmedia, blev det derfor besluttet at ramme elever på folkeskoler på Fyn ved at ophænge plakater og udlægge kateloger på skolerne. Plakaterne og katalogerne blev placeret i opholdsrum, lektierum, på gange og andre steder, der hvor eleverne befinder sig og dermed ser budskabet.