TEC 2017

Nye Erhvervsuddannelser i Frederikssund uge 1 2017

Formål

Udfordring TEC ønskede at skabe opmærksomhed omkring deres nye erhvervsuddannelser i Frederikssund tæt på de mange spændende virksomheder ved Campus Frederikssund.

 

Løsning TEC valgte wildpostering for at skabe mest mulig opmærksomhed og kendskab til kampagnen hos deres kommende målgruppe.

Ved wildpostering delen blev der opsat plakater på 12 udvalgte skoler. Derudover blev der sat plakater op i to udvalgte Fitness world centre i nærområdet.