citrusmedia logo

Udfordring

Udfordring: Brenntag ønskede at øge kendskab til Rodalon Hånddesinfektion 

Løsning: I samarbejde med citrusmedia, blev det besluttet at dele vareprøve ud til de personer, som lå i kø på Roskilde Festival. Det er især festivalsegmentet, som har brug for hånddesinfektion og dermed kunne vi ramme målgruppe på dette sted. Der var i alt seks samplere, som blev delt op i tre hold, da hver dækkede de tre venteområder ind til campingområdet. 

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.