citrusmedia logo

Udfordring

Mål med kampagnen Lamisil Once er et produkt mod fodsvamp, der behandler problemet med én enkelt påsmøring. Glaxosmithkline Consumer Healthcare ønsker at øge kendskabsgraden til dette produkt overfor den aktive målgruppe i Fitness World.

 

Løsning Glaxosmithkline Consumer Healthcare vil gerne eksponere Lamicil Once overfor begge køn og valgte derfor, i samråd med citrusmedia, at opsætte plakater i Fitness Worlds centre landet over. 

Plakaterne hænger ved centrenes mest befærdede områder – fx. ind – og udgange, udstrækningsområder samt andre strategiske områder.

 

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.