Kriminalforsorgens Uddannelsescenter

Fitness indoor

År:

2018

Uge:

18-19
Formål

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter ønskede at øge kendskabet til deres uddannelsesmuligheder som fængselsbetjent.