Københavns Kommune

Hej til fest og farvel til kniv

Formål

Udfordring Fra den første juli trådte der en ny og hårdere knivlov i kraft, og derfor ønskede Københavns Kommune at oplyse københavnerne om dette. Loven skal bidrage til, at ingen knive i fremtiden figurerer i Københavns Kommune med kampagnen #HEJfest #FARVELkniv. 

Løsning Fitness Omklædning blev valgt som en del af kampagnen, hvor der blev sat plakater op i herreomklædningen. Med placering udenpå skabene sikrer dette stor synlighed overfor målgruppen i 35 Fitness World centre i Københavns Kommune.