KBH SYD HF & VUC

Uni-linjen

Formål

Mål med kampagnen KBH SYD ønsker at øge kendskabsgraden til deres nye UNI-linje. På UNI-linjen vil ens HF blive målrettet universitetet, så overgangen fra kursist til studerende lettes. 

 

Løsning KBH SYD vil gerne eksponeres overfor begge køn og valgte derfor, i samråd med citrusmedia, at opsætte plakater i 6 udvalgte Fitness Worlds centre i Storkøbenhavn. 

Plakaterne hænger ved centrenes mest befærdede områder - fx. ind - og udgange, udstrækningsområder samt andre strategiske områder.