Udfordring

Hjemmeværnet ville gerne køre deres kampagne "Det vi gør idag, forbereder os til imorgen" for at nå potentielle ansøgere. Hjemmeværnet ville gerne ramme målgruppen hvor de befinder sig til hverdag.

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.