Hjemmeværnet – “Det vi gør idag”

Digitale skærme, Indoor udannelse, Indoor kollegier, fodboldborde

År:

2019

Uge:

10-12
Formål

Hjemmeværnet ville gerne køre deres kampagne "Det vi gør idag, forbereder os til imorgen" for at nå potentielle ansøgere. Hjemmeværnet ville gerne ramme målgruppen hvor de befinder sig til hverdag.