ErhvervsAkademi Sjælland kampagne

Indoor på uddannelser og wildpost

År:

2018

Uge:

10-11
Formål

EASJ ønskede at øge kendskabet til deres studieretninger.