citrusmedia logo

Udfordring

UDFORDRING DSB kører rabatter på ture via deres Ungdomskort. De ønsker at øge kendskabsgraden til disse rabatter og muligheder. 

 

LØSNING DSB vil gerne eksponeres overfor den unge målgruppe og valgte derfor at opsætte plakater på Gymnasier, Handelsskoler og Videregående Uddannelser i vores netværk. 

Plakaterne hænger i alurammer på skolernes mest befærderede områder såsom kantineområder, ved ind – og udgange og andre opholdssteder. 

 

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.