DSB uge 34 2017

Halv pris med Ungdomskort

Formål

UDFORDRING DSB kører rabatter på ture via deres Ungdomskort. De ønsker at øge kendskabsgraden til disse rabatter og muligheder. 

 

LØSNING DSB vil gerne eksponeres overfor den unge målgruppe og valgte derfor at opsætte plakater på Gymnasier, Handelsskoler og Videregående Uddannelser i vores netværk. 

Plakaterne hænger i alurammer på skolernes mest befærderede områder såsom kantineområder, ved ind - og udgange og andre opholdssteder.