citrusmedia logo

Udfordring

Center for voldtægtsofre og Center for seksuelle overgreb ønskede at kommunikere kampagnen "Er det voldtægt" overfor den yngre målgruppe. 

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.