Center for voldtægtsofre “Er det voldtægt”

Fitness World omklædning

År:

2018

Uge:

36-37
Formål

Center for voldtægtsofre og Center for seksuelle overgreb ønskede at kommunikere kampagnen "Er det voldtægt" overfor den yngre målgruppe.