C More juni 2018

Medlemskampagne i Fitness World

År:

2018

Uge:

22-23-24-25-26
Formål

C More ønskede at henvende sig til den aktive målgruppe i Fitness World.