citrusmedia logo

Udfordring

Ballerup Kommune ville gerne gøre opmærksom på deres mange kunstværker rundt om i kommunen, hvor der findes mere end 130 kunstværker. De ville gerne skabe lidt larm ved at lokke folk hen til kunstværkerne og få dem til at gå på opdagelse i kunsten. De forbipasserende kan scanne QR koderne der derved giver meget mere information om det specifikke kunstværk. Kampagnen kommer i forlængelse af Ballerup Kommunes mange gode aktiviteter på kulturområdet.

Løsning

Sammen med citrusmedia blev det besluttet at lave et asfaltfolie tryk som skal placeres i umiddelbar nærhed af udvalgte konstværker, der fortjener særlig fokus. citrusmedia stod for design af folien i samarbejde med kommunen, og i tråd med den tidligere kunsttegnefilm om kampagnen. På diskrete steder på de offentlige kunstværker kan du nu finde en lille QR-kode. Scan koden med kameraet på din mobiltelefon, og PLING! Så er du ledt direkte videre til spændende og uddybende information om lige præcis det kunstværk, du står over for.

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.