Ballerup Kommune – Gå på opdagelse i kunsten

Asfalt folie

År:

2019

Uge:

17
Formål

Ballerup Kommune ville gerne gøre opmærksom på deres mange kunstværker rundt om i kommunen, hvor der findes mere end 130 kunstværker. De ville gerne skabe lidt larm ved at lokke folk hen til kunstværkerne og få dem til at gå på opdagelse i kunsten. De forbipasserende kan scanne QR koderne der derved giver meget mere information om det specifikke kunstværk. Kampagnen kommer i forlængelse af Ballerup Kommunes mange gode aktiviteter på kulturområdet.

Løsning

Sammen med citrusmedia blev det besluttet at lave et asfaltfolie tryk som skal placeres i umiddelbar nærhed af udvalgte konstværker, der fortjener særlig fokus. citrusmedia stod for design af folien i samarbejde med kommunen, og i tråd med den tidligere kunsttegnefilm om kampagnen. På diskrete steder på de offentlige kunstværker kan du nu finde en lille QR-kode. Scan koden med kameraet på din mobiltelefon, og PLING! Så er du ledt direkte videre til spændende og uddybende information om lige præcis det kunstværk, du står over for.