citrusmedia logo

Udfordring

Mål med kampagnen Arla har lanceret en lang række proteinprodukter – herunder Arla Protein Skyr, og ønsker at øge kendskabsgraden til disse produkter overfor den aktive målgruppe. 

 

Løsning Arla Protein vil gerne eksponeres overfor begge køn og valgte derfor, i samråd med citrusmedia, at opsætte plakater i Fitness Worlds centre landet over. Plakaterne hænger ved centrenes mest befærdede områder – fx. ind – og udgange, udstrækningsområder samt andre strategiske områder.

På Fitness World tv-skærme har Arla Protein et tv-spot kørende, som bliver vist på alle skærmene i centret og samtidigt kan høres over centrenes højtalere i de områder, hvor der ikke hænger skærme. 

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.