citrusmedia logo

Udfordring

Mål med kampagnen Arla lancerede en lang række proteinprodukter herunder Arla Protein, og ønskede at øge kendskabsgraden til disse produkter overfor den aktive målgruppe. 

 

Løsning Arla Protein ville gerne eksponeres overfor begge køn og valgte derfor, i samråd med citrusmedia, at opsætte plakater i Fitness Worlds centre landet over. 

Plakaterne hang ved centrenes mest befærdede områder - fx. ind - og udgange, udstrækningsområder samt andre strategiske områder. Samtidigt blev plakater opsat i udvalgte herre - og dameomklædningsrum, hvor plakaterne hang på bagsiden af lågen til omklædningsskabene. Dette sikrede at medlemmerne i omklædningsrummene blev eksponeret for kampagnen uden støj. 

På Fitness World tv-skærme har Arla Protein haft et tv-spot kørende, som blev vist på alle skærmene i centret og samtidigt kunne høres over centrenes højtalere i de områder, hvor der ikke hang skærme. 

Kampagnen kørte i 2 burst i perioden uge 22 - 27 + 37-38. 

 

Resultat Arla kom ud til mere end  2 mio. besøgende i de 4 uger, kampagnen kørte.

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.