Udfordring

Udfordring AAU SES ønskede at skabe opmærksomhed omkring deres afdeling School of Engineering and Science på Aalborg Universitet, som er ansvarlig for en række uddannelser inden for det ingeniør- og naturvidenskabelige område.

 

Løsning Målgruppen for kampagen er unge. Derfor blev kampagnen opsat på handelsskoler, gymnasier og tekniske skoler i Jylland undtaget Aarhus samt 25 udvalgte Fitness World centre i vores netværk.

Plakaterne samt fodboldbordene er placeret synligt ved kantiner, ind – og udgange og caféer. Herved sikrer vi, at alle elever bliver eksponeret for plakaterne og dets budskaber.   

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.