citrusmedia logo

Udfordring

Udfordring AAU SES ønskede at skabe opmærksomhed omkring deres afdeling School of Engineering and Science på Aalborg Universitet, som er ansvarlig for en række uddannelser inden for det ingeniør- og naturvidenskabelige område.

 

Løsning Målgruppen for kampagnen er unge, som ønsker at læse på en videregående uddannelse. Derfor blev kampagnen opsat på handelsskoler, gymnasier og tekniske skoler i Jylland.

Plakaterne og fodboldbordene er placeret synligt ved kantiner, ind– og udgange og caféer. Herved sikrer vi, at alle elever bliver eksponeret for plakaterne og dets budskaber.   

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.