Aarhus Universitet “De nysgerrige kan starte her”

År:

2018

Uge:

9-10
Formål

Aarhus Universitet ønskede at øge kendskabet til deres studieretninger.