Aalborg Universitet – Ingeniør i energi

År:

2019

Uge:

15, 17
Formål

Aalborg Universitet ønskede at skabe opmærksomhed omkring deres uddannelse som "Ingeniør i energi" til målgruppen, der hedder studenende på videregående uddannelser.