citrusmedia logo

Udfordring

UDFORDRING Aalborg kommune ønskede at oplyse cyklisterne omkring deres nye tiltag, hvor det på bestemte strækninger nu er muligt at cykle mod ensretningen.

 

LØSNING Aalborg Kommune valgte citrusmedia til at stå for det kreative oplæg samt udføre kampagnen. Løsningen bestod af den direkte kommunikation til cyklisterne,  hvor der blev opsat vejskilte som var udstyret med lys, samt folie på asfalten. 

 

PRESSEMEDDELSE

Cykling mod ensretning indføres i udvalgte gader

Aalborg Kommune gør det nu lovligt at cykle mod ensretningen i 10 gader i Aalborg. Hensigten er at spare cyklisterne for en omvej og gøre det lettere at bevæge sig rundt på cykel. Projektet skal ses som endnu et tiltag, der skal bringe Aalborg frem blandt landets førende cykelbyer til gavn for miljø, sundhed og bymiljø.

Det kan måske i den første tid virke overraskende for den øvrige trafik. For at indstille bilisterne på, at de kan møde modkørende trafik er der etableret ny skiltning, som flere steder suppleres med afmærkning på kørebanen, en løsning der allerede er gode erfaringer med i bl.a. København.

Rådmand Hans Henrik Henriksen udtaler:

”Byrådet har en ambition om at udvikle Aalborg til en endnu mere attraktiv by og her spiller cyklen en vigtig rolle. Cyklen modvirker trængsel og er godt for både miljø og sundhed, og ved at få flere til at cykle bliver der samtidig frigjort plads til mere byliv. Her og nu byder vi foråret velkommen ved at gøre muligt at cykle mod ensretningen i 10 gader i Aalborg. Med projektet bliver det fx muligt at cykle direkte fra Jyllandsgade til Mølleplads via Rantzausgade, som derved kan blive en oplagt rute for mange cyklist der har et mål i centrale by”.

De 10 strækninger er bl.a. udvalgt, da det ikke kræver større ændringer for at kunne tillade cykling mod ensretning. Det drejer sig om følgende gader: Rantzausgade, Christiansgade, Louisegade, Skipper Clements Gade, Peder Barkes Gade, Pederstræde, Klokkestøbergadens Vandgyde, Søndergade, Knudsgade, Østre Kanalgade. Aalborg Kommune forventer løbende at evaluere tiltaget.

I de første uger vil strækningerne blive markeret med midlertidig skiltning, som skal tydeliggøre de nye muligheder.

Aalborg Cykelby vil markere åbningen den 4 april med en lille event. På udvalgte steder vil der være mulighed for at få en snak med medarbejdere fra Aalborg Cykelby, som står klar uddeling af ringklokker og andet godt. 

Vil du gerne have mere information, så kontakt Brian Høj, Civilingeniør og projektleder for Aalborg Cykelby på tlf.: 9931 2241 eller på mail brian.hoej@aalborg.dk

Skal vi tage en snak om jeres
næste kampagne

Få en uge gratis.