Hærens Officersskole Frederiksberg Slot Postboks 3